Visualiseer de data binnen je VZW met PowerBI en neem betere beslissingen

In Tips

Maak data visualisaties en dashboards voor betere inzichten en datagedreven acties

Microsoft Power BI is een gratis oplossing die VZW’s en bedrijven toelaat om nuttige dashboards te maken, een 360° inzicht te krijgen in de organisatiedoelstellingen, dynamische rapportage te creëren en vooral: slimmere, datagedreven beslissingen te nemen. Gebruik Power BI bijvoorbeeld voor het monitoren en visualiseren van je website verkeer, email activiteit, donatieprogramma en de opkomst op je laatste webinar.

Je vraagt je wellicht af wat datavisualisatie dan precies is? Wel, eenvoudig gesteld neemt datavisualisatie data en vormt deze om naar een visueel formaat dat makkelijker te interpreterenis dan een excel tabel of database rapport.

Start hier met Power BI: https://www.microsoft.com/en-us/nonprofits/power-bi?cg=article-cta

Twee dingen die je moet weten voor je van start gaat

Er zijn enkele terminologieën die je moet kennen voor je start met Power BI.

Een connector is een data bron. Connectors zijn programma’s zoals Excel, Access, QuickBooks en meer. Power BI importeert de data vanuit deze bronnen zodat gebruikers er visualisaties mee kunnen maken. Microsoft voegt geregeld nieuwe connectors toe aan Power BI. Mis je een connector, dan kan je zelf een voorstel indienen.

Wanneer je visualisaties maakt moet je een keuze maken uit de beschikbare variables (data velden). Voor het visualiseren van de resultaten van je laatste fondsenwerving campagne kan je bijvoorbeeld donatiebedragen en de namen van steden importeren.

De mogelijkheden van Power BI zijn eindeloos. Power BI biedt de flexibiliteit om verschillende variabelen te combineren in een visualisatie en het bewerken ervan is eenvoudig dankzij de drag-and-drop functionaliteit.

Welke mogelijkheden biedt Power BI voor jouw organisatie?

Binnen het Power BI dashboard maak je ‘cards’ aan. Deze bevatten individuele datavisualisaties die je in eender welke volgorde plaatst. Deze cards kunnen een heel verhaal weergeven, door verschillende elementen als landkaarten, staafdiagrammen, grafieken, taartdiagrammen en meer te combineren.

In onderstaande video toont Jordan van Tech Impact het potentieel van Power BI voor een VZW die een beter inzicht wil in de  fondsenwerving campagnes.

Je data voorbereiden voor Power BI

Net zoals je voor het koken je ingrediënten bij mekaar zoekt en voorbereid, moet je ook je data voorbereiden vooraleer je deze kan importeren. Een paar minuten besteden aan het nakijken van je data kan je achteraf heel wat tijd besparen. Jordan geeft je hier enkele tips omtrent het voorbereiden van je data:

Hier zijn de basis stappen voor het voorbereiden van je data:

  • Selecteer een databron of connector (Excel, CSV, Salesforce, …)
  • Bepaal welke specifieke data je wilt gebruiken uit die databron (bijvoorbeeld ene bepaalde tab uit een Excel bestand)
  • Bekijk de beschikbare data
  • Gebruik de Power BI Query Editor om je data te verfijnen
  • Importeer je data
  • Start met het maken van je visualisaties

Leer hier meer over de query editor.

Van start met een eenvoudige Power BI data visualisatie

Nu je de basis begrijpt van Power BI kan je starten met een eenvoudige datavisualisatie. Gebruik je daar liever niet je eigen data voor, dan kan je starten met de beschikbare voorbeeld data.

In deze video kijk je mee hoe Jordan een visualisatie aanmaakt en filters toevoegt. Hij legt ook uit hoe organisaties deze visualisaties kunnen gebruiken om betere inzichten te verkrijgen en beter beslissingen te nemen.

Power BI is een gebruiksvriendelijke tool maar zoals zo vaak geldt de regel; al doende leert men. Probeer verschillende filters en visualisatie types  en naarmate je de tool regelmatiger gaat gebruiken zal je de verschillende mogelijkheden ontdekken.

Start hier met Power BI: https://www.microsoft.com/en-us/nonprofits/power-bi?cg=article-cta

Deze blogpost werd gedeeld door technologiepartner Techne.

Recent Posts

Leave a Comment